Wroeten in de aarde van de MiniMoestuin (met echte planten)...

17 februari 2009

Helemaal vergeten...

Helemaal vergeten te vertellen dat Vreni geweldige viltboekjes in Japan heeft gekocht! Dom, dom, dom...
Een nieuwe inspiratiebron?